In de ring tegen het flitskrediet | Nederlands Dagblad

In de ring tegen het flitskrediet

Snelle leningen tegen exorbitant hoge kosten, bij voorkeur aangeboden aan kwetsbare groepen: ziedaar het flitskrediet. De aanbieders opereren vanuit het buitenland via internet. Eén Nederlander wachtte geduldig op zijn kans en sloeg toe bij de rechter.