*

‘Stuur laagopgeleiden eerder met pensioen’

Het is oneerlijk dat hoogopgeleiden even vroeg met pensioen mogen als laagopgeleiden. Mensen met alleen basisschool, vmbo of mbo 1 werken het langst en leven het kortst, maar toch geldt voor hen dezelfde AOW-leeftijd als voor hbo- of universitair geschoolden.

Economie

meer ‘Economie’

advertentie