Circulaire landbouw brengt gemengd bedrijf terug

Minister Carola Schouten van Landbouw zet in op kringloopboeren: wat de veehouder als afval produceert, kan de akkerbouwer als grondstof gebruiken voor het gewas dat het vee weer eet. Zo ging het ook op de aloude gemengde boerderij. Veehouder Jan Dijkshoorn en akkerbouwer Patrick de Wit hebben samen 120 hectare landbouwgrond. Daarop laten ze zien hoe lucratief de kringlooplandbouw kan zijn. ‘Timing is alles.’

Economie

meer ‘Economie’