*

Toename vrouwen met topsalaris

Het aandeel van vrouwen onder de meest verdienende werknemers neemt gestaag toe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed onderzoek naar de top van de loonlijst van grote organisaties in Nederland.

advertentie