Pensioenkorting dreigt ook na hervorming

De financiële positie van pensioenfondsen is de afgelopen tijd zo v­erslechterd dat ook een nieuw pen­sioenstelsel de verlaging van miljoenen pensioenen waarschijnlijk niet kan voorkomen. Kabinet, vakbeweging en werkgevers hoopten die verlaging juist weg te nemen met afspraken over een nieuw stelsel. De verslechtering van de fondsen legt daarmee een nieuwe hypotheek op het overleg.

Economie

meer ‘Economie’