*

Slotoffensief van Europarlementariërs voor pulsvissers heeft geen effect

Ondanks een opmerkelijk slotoffensief van de Nederlandse Europarlementariërs Peter van Dalen (ChristenUnie/SGP), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) heeft het Europees Parlement dinsdag definitief ingestemd met een verbod op de pulsvisserij.