*

Verdienen Haga-bestuurders te veel?

Weer is het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam negatief in het nieuws. Maakte het bestuur zich schuldig aan financiële malversaties?

advertentie