*

Gratis krediet kunstkoper stopt

De KunstKoopregeling, een gratis krediet voor kunstkopers, houdt op te bestaan. Kredietverschaffer ABN Amro stopt begin volgend jaar met deze financiële regeling. De KunstKoop zou niet meer passen in het beleid van de bank. Andere banken zijn niet bereid gevonden die rol over te nemen, aldus het Mondriaan Fonds, dat in 1997 het initiatief nam.

Economie

meer ‘Economie’