‘Klachtenafhandeling aanbesteding moet anders’

De overheid moet een onafhankelijke instantie optuigen voor afhandeling van klachten over aanbestedingen.

Economie

meer ‘Economie’