De plannen van Frans Timmermans om de landbouw in de Europese Unie het komende decennium te verduurzamen, gaan de Europese voedselvoorziening significant veranderen. De beoogde uitfasering van pesticiden en kunstmest, in combinatie met een grotere biologische sector, verslechtert het inkomen voor veel agrariërs, verhoogt de voedselprijs en maakt de EU door lagere gewasopbrengsten afhankelijker van voedselimporten.