*

Akkoord over ‘groenere’ verdeling landbouwsubsidies binnen EU

De EU-landen en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de verdeling van honderden miljarden aan landbouwsubsidies voor de komende jaren. Het akkoord, dat drie jaar op zich liet wachten, moet de Europese landbouw klimaat- en milieuvriendelijker maken.

Economie

meer ‘Economie’