*

Fouten in rapport over Schiphol, groei is nu niet mogelijk

Er staan verschillende fouten in het milieueffectrapport van luchthaven Schiphol. Met name op het gebied van uitstoot van stikstof en CO2 en qua geluidshinder zijn berekeningen voor het huidige gebruik van de luchthaven niet op orde.

Economie

meer ‘Economie’