Luister naar

Aantal ontslagaanvragen neemt in hoog tempo toe

Nieuws
Het aantal ontslagaanvragen is in oktober meer dan verdubbeld. Werkgevers vroegen voor ruim 4600 vaste werknemers gedwongen ontslag aan bij het UWV. In september waren dat er 2100.
Marieke de Ruiter / vk
woensdag 2 december 2020 om 03:00
Het aantal ontslagaanvragen dat is ingediend bij het UWV is verdubbeld.
Het aantal ontslagaanvragen dat is ingediend bij het UWV is verdubbeld. beeld anp / Jeroen Jumelet

Amsterdam

Sinds de uitbraak van de coronacrisis ligt het aantal ontslagaanvragen 2,3 keer zo hoog als vorig jaar. Verreweg de meeste aanvragen komen uit de horeca, gevolgd door de detailhandel en zakelijke dienstverlening. Een derde van de aanvragen komt uit Amsterdam. Dat blijkt uit cijfers die de Volkskrant heeft opgevraagd bij uitkeringsinstantie UWV. Door de bank genomen worden er twee tot drie werknemers per werkgever ontslagen.

De toename van het aantal ontslagaanvragen in oktober is volgens Sjef Roovers, manager arbeidsjuridische dienstverlening bij het UWV, te verklaren door het aflopen van het tweede steunpakket. ‘Dat is het moment waarop werkgevers de balans opmaken: houd ik het nog even vol of ga ik toch over op ontslag?’ Dat gebeurde ook na het verstrijken van het eerste steunpakket in juni, toen werd voor 4470 vaste krachten toestemming voor ontslag aangevraagd.

Doordat de coronamaatregelen deze zomer werden versoepeld, volgde op die piek een gedeeltelijk economisch herstel. Maar Roovers betwijfelt of dat nu ook zal gebeuren. Voorlopig hebben we immers nog te maken met een gedeeltelijke lockdown. ‘Sinds oktober krijgen we substantieel meer aanvragen, ruim duizend per week. We hebben voldoende mensen aangetrokken om dat volume te kunnen blijven afhandelen.’

De laatste keer dat deze aantallen werden bereikt was in 2013, toen de kredietcrisis toesloeg op de arbeidsmarkt. Toen schommelde het aantal ontslagaanvragen rond de zesduizend. Toch laten de cijfers zich niet vergelijken. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid in 2015 worden namelijk steeds meer ontslagen buiten het UWV om geregeld. Doordat nu wettelijk is vastgelegd hoe hoog de ontslagvergoeding moet zijn, komen werknemer en werkgever er vaak onderling uit en hoeft er geen ontslagvergunning worden aangevraagd.

Wel moeten bedrijven die van plan zijn meer dan twintig werknemers te ontslaan melding daarvan doen bij het UWV. In zowel september als oktober ging het om 38 bedrijven die in totaal respectievelijk 4103 en 3086 vaste werknemers wilden ontslaan, onder meer Heineken en danceorganisatie ID&T kondigden grote reorganisaties aan. Vaak zit tussen zo’n melding en het daadwerkelijke ontslag een paar maanden.

geen sociaal plan

Die tijd kan bijvoorbeeld worden gebruikt om met de vakbonden te onderhandelen over een sociaal plan. Volgens FNV-arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha gebeurt dat nu nog nauwelijks. ‘Het verlies aan werkgelegenheid wordt ook bij grote ontslagrondes nog vooral opgevangen met individuele afspraken’, zegt hij. ‘Daar zijn wij kritisch over.’

Hoewel de cijfers van het UWV erop wijzen dat de coronacrisis ook de vaste werknemer niet spaart, vindt Boufangacha het te vroeg om te spreken van een ontslaggolf. Dat is volgens hem te danken aan de royale overheidssteun die nog altijd 379.000 banen overeind houdt. Al heeft hij daarbij wel een kanttekening: ‘Voor de flexwerker is die golf al wél in maart begonnen.’

Een dezer dagen beslist het kabinet of het de geplande versobering van de coronasteun per januari doorzet. Werkgevers en werknemers zijn fel tegen. ‘Als ik de virologen hoor is er licht aan het einde van de tunnel', zegt Boufangacha. ‘Als je bij het naderen van de finish de steun te snel afbouwt en bedrijven toch moeten reorganiseren, heb je al het geld voor niets uitgegeven.' <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Kadaster: woning met energielabel A gewild

Nederlandse woningen met een slecht energielabel lijken steeds minder in trek bij huizenzoekers. Tegelijkertijd werden er sinds 2015 meer woningen verkocht met energielabel A.

Afbeelding

Online supermarkt Foodello stort zich op Nederlandse restpartijen: ‘Rijst kun je heus nog eten als het een maand over datum is’

Overgebleven blikjes pittige knakworst van Unox of broodbeleg van De Ruijter: online supermarkt Foodello maakt de restpartijen van producenten graag op. Het Finse bedrijf hoopt zo voedselverspilling tegen te gaan.

Afbeelding

Recreatief winkelen verdwijnt, in een rap tempo verandert ons koopgedrag

De Nederlandse winkelcentra staan er steeds leger bij. Geen Black Friday, Sinterklaas- of Kerstdrukte kan dat verhullen. Hoe komt dit en hoe kan de leegte van de panden worden opgevuld?

Afbeelding

Dit bedrijf gaat uit principe dicht op Black Friday. ‘Marketingstunt? Ik weet wel goedkopere’

Op Black Friday worden consumenten gelokt met hoge kortingen en de beste deals. Maar niet iedere winkel doet hier aan mee. ‘Denk eens na of je het écht nodig hebt.’

Afbeelding

Ook grootste pensioenfonds ABP verhoogt pensioenen, met 11,96 procent

Het pensioenfonds voor ambtenaren, het ABP, verhoogt de pensioenen van ouderen en de pensioenopbouw van werkenden met 11,96 procent. De verhoging is mogelijk door de gestegen rente en de versoepeling van de regels voor pensioenfondsen.

Afbeelding

‘Of wij zelf ook piekbelasters zijn? We denken van niet, maar dat weet je nooit zeker’

Opnieuw ligt er een plan op tafel om piekbelasters onder de boeren in Nederland over te halen tot bedrijfsbeëindiging. Het Nederlands Dagblad schuift geregeld aan bij Pieter en Alien van Zijtveld. Hoe kijken zij aan tegen de nieuwe uitkoopregeling?