In een crisis komt het aan op goed leiderschap. Twee organisatiepsychologen ontwikkelden een game die toetst of iemand geschikt is voor de top van het bedrijfsleven.