Zonde en heiliging

Als voormalig lid van een van de SoW-kerken en inmiddels overgegaan naar een evenwichtige evangelische gemeente vind ik de reactie van ds. Voorberg op de column van dr. Van den Brink de spijker op zijn kop (Nederlands Dagblad 5 oktober).

Ter aanvulling nog het volgende: Ja, Jezus at met tollenaars en zondaren, zoals dr. Van den Brink benadrukte. Tegelijkertijd was Hij woedend over de verontreiniging van Zijn Vaders huis, de tempel, en trad Hij daar krachtdadig tegen op. Wat geldt voor Zijn 'maatschappelijke' contacten, kun je niet zomaar overplaatsen naar de kerk. Terecht schrijft ds. Voorberg dat de apostolische brieven volstaan met voorschriften voor de gemeente, het 'geheel anders te zijn, omdat u Christus hebt leren kennen'. Voor tal van leringen en praktijken die binnen de PKN geaccepteerd worden, mag volgens de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?