Wie zo spreekt is niet zielig, maar gevaarlijk

Het artikel van Henk Jasperse in de rubriek 'Vrijplaats' van afgelopen zaterdag heeft mij geschokt. De auteur vraagt om veiligheid in de kerk. Hij klaagt erover dat hij met het uiten van zijn twijfels geen luisterend oor vindt in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). En dat deze kerken hem dreigen te laten vallen als hij zich niet conformeert aan het 'oude verhaal'.

Maar wat wil hij eigenlijk? Is de inhoud van zijn klacht dat hij zich in de Gereformeerde Kerken moet aanpassen aan allerlei vrijgemaakte specialiteiten, en dat hij daar moeite mee heeft? Of gaat zijn twijfel dieper? Ik meen dat dit laatste het geval is. Jasperse zegt wel dat hij op zoek is naar het woord van God dat balsem voor zijn cynische ziel is, en dat hij om hulp roept om christen te kunnen blijven en het geloof te behouden, maar tegelijkertijd stelt hij wel zijn eigen voorwaarden. Er moet wel olie gegoten worden in de wonden van zijn gekwelde ziel, maar het mogen niet de woord …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?