Wie was de mol?

De beweging Christenen voor het Socialisme (CvS) bestond voor een deel uit leden van de Communistische Partij Nederland (CPN) en bijna alle aanhangers waren fans van het Oostblok. Vandaar de warme belangstelling die de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) voor deze mensen had. De archieven van CvS zijn bewaard gebleven. De archieven van de BVD zijn ook bewaard gebleven. Als notulen en BVD-rapporten op een rijtje worden gelegd, blijkt dat maar vier mensen al die tijd bij alle vergaderingen zijn geweest. Jarenlang had CvS een BVD-infiltrant onder haar gelederen. Maar wie was de mol?

,,Geachte vrienden, verachte meelezer van de BVD.'' Zo begon Rinse Reeling Brouwer in 1978 zijn lijvig verslag van vijf jaar Christenen voor het Socialisme (CvS). Reeling Brouwer was secretaris van de club die zou winnen, mocht er ooit een bokaal worden uitgereikt voor de sport 'Geloven in het Warschaupact'. Maar zo'n bokaal is er niet geweest. Er was tien jaar enthousiasme, tien jaar verpietering en toen opheffing. CvS - bedoeld als brug tussen kerken, gelovigen en het communisme - werd niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis. Brugfunctie Christenen voor het Social …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?