Wie Genesis 1 literair leest, laat veel meer los

Moet je elkaar in het denken over de oorsprong van het leven de ruimte laten? Het gaat toch slechts om een visie die verder geen invloed heeft op christelijke kernwaarden, aldus Dekker en Ouweneel. Dat valt te betwijfelen.

Want de wetenschappelijke scheppingsmythe die zij verdedigen, laat weinig heel van het bijbelse Gods- en wereldbeeld. Welk scheppingsverhaal heeft Cees Dekker ons te vertellen? (Nederlands Dagblad 22 april, pagina 13) Een beamerpresentatie van Dekker over de oorsprong van het leven zou er als volgt uit kunnen zien. Zo'n 3,5 miljard jaar geleden schiep God de nietige bacterin. Twee miljard jaar later liet Hij daaruit de vele malen grotere en complexere algen voortkomen. Een half miljard jaar geleden, in het Cambrium, evolueerden die zich, op Gods bevel, tot een rijke verscheidenheid a …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?