Weg naar volmaakte kerk is geplaveid met genade

Kun je 'charismatisch' en 'gereformeerd' met elkaar combineren? Op die vraag gaat oud-zendeling Theo Havinga in vanuit zijn ervaring in Brazilië. Daar kwamen presbyterianen voor dezelfde vraag te staan.

De artikelen van ds. Westerkamp over geestelijke vernieuwing hebben in deze krant een discussie losgemaakt. Ik wil daaraan vanuit mijn achtergrond als ex-zendeling in Brazilië graag een bijdrage leveren. Ik doe dat om bij te dragen aan bezinning op de vraag of charismatische en gereformeerde theologie samen op kunnen gaan. De kerken met een gereformeerde achtergrond in ons land maken een proces mee, waar andere gereformeerden in deze wereld al eerder doorheen zijn gegaan. Het verbaast mij dan ook niet dat ds. Westerkamp eveneens ex-zendeling/docent is. Hij leefde in een land met een Afrika …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?