Weg met de struisvogelmentaliteit

In deze krant ontspon zich in de afgelopen tijd een interessante discussie over het doel van christelijke politiek. Zeker voor de ChristenUnie is die discussie van belang.

Want ook al is die partij, zoals haar voormalige lijsttrekker Kars Veling onlangs liet zien, van meet af aan gericht op het dragen van regeringsverantwoordelijkheid, toch kan haast ongemerkt de manier waarop je tegen de dingen aankijkt veranderen, nu die situatie zich metterdaad aandient. De neiging komt dan op om niet langer vanuit de eigen idealen te denken, maar meer vanuit de weerbarstige werkelijkheid. Dat heeft overigens iets goeds. Christen-politici moeten vooral niet denken het Koninkrijk Gods op aarde te kunnen brengen. Ze mogen al blij zijn - en wij met hen - wanneer het lukt de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?