Wachtlijstruil bij donatie geen goed idee

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid adviseerde de Gezondheidsraad over wachtlijstruil bij orgaandonatie. Volgens de raad is dat in strijd met geldende wetgeving. Martin Buijsen legt uit dat die wetgeving uitgaat van het principe dat in de gezondheidszorg verschil in behandeling om andere dan medische redenen onvaardbaar is.

In Nederland bestaat een relatief groot tekort aan door overledenen beschikbaar gestelde organen, met relatief veel sterfte op de wachtlijsten voor orgaantransplantatie als gevolg. Door het toestaan van wachtlijstruil zouden extra organen beschikbaar komen - feitelijk gaat het om nieren - waardoor meer patiënten een transplantatie kunnen krijgen. De Gezondheidsraad oordeelde dat het idee in strijd is met geldende wetgeving. Bij deze wachtlijstruil gaat het om een bijzondere vorm van orgaandonatie-bij-leven. Mensen kunnen ook besluiten bij leven organen af te staan. Bij enkele organen, z …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?