VS gebruiken weer verarmd uranium in Irak

RIJSWIJK - De Verenigde Staten zijn in de oorlog van plan weer verarmd uranium te gebruiken. Dat heeft het Pentagon kortgeleden gemeld. In de Golfoorlog in 1991 werd het verarmde uranium ook al gebruikt bij munitie en bij de versterking van het pantser van bijvoorbeeld tanks. Verarmd uranium heeft militair gezien veel voordelen, maar de gevolgen voor de gezondheid en het milieu zijn sterk omstreden.

Nucleaire energiecentrales verrijken uranium omdat de reactoren beter werken op het verrijkte zware metaal. Het residu van uranium na de verrijking wordt verarmd uranium genoemd en heeft nog 60 procent van de radioactiviteit die uranium bezit. Verarmd uranium wordt voor verschillende militaire doeleinden gebruikt. Een raketkop van verarmd uranium is niet alleen heel erg hard, de dichtheid van verarmd uranium is bijna twee keer hoger dan die van lood, maar het uranium 'scherpt zichzelf' als het zich door een pantser heenboort. Verarmd uranium versterkt ook de verdediging van bijvoorbe …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?