Vrouw en leertaken (1)

Mevrouw Van Maanen-Hoekman wil graag deelnemen aan de discussie die weer opgelaaid is over 'vrouwen in de kerk' (Nederlands Dagblad 30 januari).

Ze kreeg in haar gemeente nogal wat leertaken toebedeeld en niemand zei daar iets van. Maar ze wilde zich niet verdiepen in de zogeheten zwijgteksten, omdat die misschien tijd- of cultuurgebonden konden zijn. Maar uit wat de Bijbel daarover zegt, lijkt dat niet zo. Op verschillende plaatsen - 1 Timoteüs, Efeziërs, Korintiërs - legt de apostel Paulus uit wat de verhouding man/vrouw is, en van daaruit hun beider taken. De man is de eerstgeschapene, kon bestaan zonder Eva. Maar doorslaggevend is Eva's houding: Adam is niet verleid, maar Eva. Zij greep in het paradijs naar de leiding, we …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?