Voortgezette gereformeerden (ingezonden)

In de berichtgeving over de verontruste gereformeerden op Urk stond te lezen dat 'de voorgezette gereformeerden niet weten wat zij willen' (Nederlands Dagblad 28 december). Dit was de motivatie waarom zij zich niet bij de voortgezette Geref. Kerken aansluiten. Deze opmerking is onjuist.

De voortgezette Geref. Kerken zijn voor hen geen optie, omdat de gereformeerden op Urk ooit hebben besloten geen vrouwen toe te laten in het ambt. Daarom vielen de voortgezette Geref. Kerken, en mogelijk ook de Ned. Geref. Kerken, af als mogelijkheid voor deze groep. De voortgezette Geref. Kerken weten goed wat zij willen: Kerk van Jezus Christus zijn en getuigend van Hem in de wereld staan. Hierbij weten zij zich gebonden aan Schrift en belijdenis. Als kerken willen zij, in overleg met elkaar maar plaatselijk zelfstandig, hun beleid bepalen. Dat betekent bijvoorbeeld dat iedere kerk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?