Verketteren

Gijsbert van den Brink zegt dat we elkaar niet moeten verketteren om de visie op de schepping. Want de kerk heeft zich nooit op concilies en in dogma's uitgesproken over hoe de schepping zich heeft voltrokken. Dat klopt, en de enige reden daarvoor lijkt mij dat het geen betwist punt was.

Van de veertien kerkvaders die zich over de schepping hebben uitgesproken, volgden elf de Bijbelse tekst (zes normale dagen, een aantal duizenden jaren geleden), zoals zij dat met alle Bijbelse teksten deden. Twee, Clemens van Alexandrië en Origenes, volgden een allegorische uitleg, omdat zij in die school waren opgevoed. Deze kregen voldoende tegengas van hun collega's. Eén, Augustinus, had afwijkende opvattingen over de eerste drie dagen (omdat de zon er toen niet was). Over verketteren gesproken: ik ken alleen geschriften van hen die het creationisme 'verketteren' als een gevaarlijke …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?