Verenigde Naties staan vaker buiten spel

De Verenigde Staten zullen samen met een coalitie van bereidwillige landen oorlog voeren tegen Irak. Mag dat volgens de regels van het volkenrecht? Of toegespitst op de Organisatie van de Verenigde Naties: mag dat zonder groen licht van de Veiligheidsraad? Ook de politieke vraag is relevant: voelt Amerika zich alleenheerser en zal het zich voortdurend niets aantrekken van wat anderen vinden? Velen beantwoorden de eerste vraag ontkennend en de tweede bevestigend. Maar liggen de zaken niet genuanceerder?

Uitgangspunt lijkt ons aan de ene kant dat de Verenigde Naties geen wereldregering vormen in de bijbelse zin van overheden aan wie staten gehoorzaamheid zijn verschuldigd, ook als het om onwelgevallige beslissingen gaat. De andere kant is dat juist het ontbreken van bovennationaal gezag ertoe geleid heeft dat ieder doet wat goed is in eigen ogen en dat na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Naties werden opgericht. Volgens het Handvest van de VN is het handhaven van vrede en veiligheid de voornaamste taak van de volkerenorganisatie. Met het oog daarop wijzen de artikelen 1 en 24 vooral de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?