The Passion (3)

Uw redactionele commentaar op de speelfilm van Mel Gibson riep bij mij enkele vragen op. U stelt dat de Schrift elke poging om de heilige God in (denk)beelden te vangen verafschuwt. Echter direct daarna relativeert u die uitspraak door te stellen dat je dat alleen met afgoden kunt doen.

Jezus Christus, de Zoon van God, deel uitmakend van de Drie-enige God, nam de gestalte aan van een mens, maar bleef God. Hoe menselijk gesproken als u zegt: Hij was om zo te zeggen te fotograferen. Waarom zou je Hem in zijn mens-zijn niet mogen afbeelden? Mijns inziens is het antwoord daarop: omdat Hij tevens God is. De film kenmerkt zich door extreme gewelddadigheden en de regisseur wil daardoor de ernst van het lijden van Christus overbrengen. Nu, het lijden van Christus werd niet gekenmerkt door Zijn lichamelijk lijden, maar juist en in het bijzonder door het van God verlaten zijn …
Dit is 24% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?