Streng met teksten, ruimhartig in het pastoraat

Met enige regelmaat laait de discussie op over 'de eeuwige straf'. Onlangs is er in deze krant veel over geschreven, naar aanleiding van een lezing tijdens het Xnoizz Flevo Festival. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat onder orthodox-protestanten de opvattingen over de hel aan verandering onderhevig zijn. In 1993 schreef de theoloog Jan Bonda het geruchtmakende boek Het ene doel van God, waarin hij zijn opvattingen over alverzoening uiteenzette. Theoloog Henk de Jong, emeritus-predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zeist, heeft zich als kritische meelezer van het manuscript van Bonda uitvoerig beziggehouden met dit onderwerp. Een gesprek.

Wat is een groter risico bij dit onderwerp: dat we te veel zeggen of juist dat we te weinig zeggen?De Jong: ,,Het risico van te veel zeggen is groter. We kennen in de Schrift grondlijnen. Naar de rest moet je raden. Momenteel lees ik een boek van de huidige paus. Hij zegt: 'Moeten wij per se een theorie bedenken over hoe God kan redden zonder afbreuk te doen aan de uniciteit van Christus? Is het niet veel belangrijker deze uniciteit van binnenuit te begrijpen en daardoor een vermoeden te krijgen van de onmetelijkheid van haar uitstraling, zonder dat we haar in detail kunnen definiëren?' Di …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?