Schuldgevoelens

Geregeld horen we van schijnbaar toonaangevende predikers die af willen van de wet en zo ook van de schuldgevoelens: zie het artikel 'Warm onthaal voor Pastor Joseph Prince' (Nederlands Dagblad, 5 mei).

Direct gaan mijn gedachten naar de Bergrede, in het bijzonder Matt. 5: 17-20: ,,Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden, maar om ze te vervullen. De wet en de profeten waren en zijn voor de Israëlieten en voor ieder die gelooft het Woord van God, de Bijbel, en daarvan, zegt Jezus (Matt. 5:18), zal er niet één jota of één tittel vergaan. Wie niet aan zijn ellende wil worden ontdekt omdat die niet past in zijn beleving, gaat aan haar diepe ernst voorbij. Hij moet zich laten durven toetsen door een woord van de profeet Jeremia (17:9): ,,Arglistig is het hart, meer dan eni …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?