Schrijf niet van alles aan de duivel toe

Volgens bevrijdingspastor Wilkin van de Kamp geef je, als je in een zonde blijft, de duivel het recht jou als christen te belasten. Ook meent hij dat er sprake is van demonische gebondenheid door generatievloeken. Maar noch het een, noch het ander doet recht aan de Schrift.

Voorganger Wilkin van de Kamp stelde in een interview naar aanleiding van een conferentie over bevrijdingspastoraat (ZoZ 24 november): ,,Als je in een zonde blijft, geef je de duivel het recht jou als christen te belasten. In de Bijbel staat echter nergens dat gevallen engelen rechten hebben (Grieks: exousia; bevoegdheid, volmacht)! Een recht of bevoegdheid moet hun onder Gods toelating gegeven worden, zoals bij Job om zijn volharding te testen (Job 2:6). De duivel kreeg kortstondige en beperkte bevoegdheid om de Here Jezus te beproeven (Matteüs 4:1). De Here zei tegen de Hem vijandi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?