Schepping 5

Bij deze nemen wij het op voor de heren Dekker en Ouweneel en hun artikel in de krant van 22 april.

De Bijbel is waar en dat er evolutie is (geweest), is een feit. Adam is voor ons een mens die echt geleefd heeft en de aarde is ongeveer zes miljard jaar oud. Het gaat hier niet om de logica of om het verstand, maar om geloof. Ons geloof in de opgestane Heer hangt niet af van Genesis 1. Wij geloven omdat we Hem ervaren in ons leven, omdat we ervaren dat het onrecht dat wij doen, ons vergeven is en dat Jezus Christus daarvoor gestorven is. Daarom is de Bijbel waar. Daarom hoeven wij ons bijvoorbeeld niet krampachtig vast te klampen aan het feit dat de staat Isral nu bestaat en dat dit een v …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?