Scheiden of blijven

In het Nederlands Dagblad van 6 december wordt ten aanzien van de kerk de vraag gesteld: scheiden of blijven? De vraag welke ook vandaag bij zoveel huwelijken wordt gesteld.

Zullen we de vraag eens anders stellen? Mogen gelovigen wegens onderlinge verschillen zich van elkaar distantiëren of afscheiden? Hoe ging Christus zelf met deze vraag om? Zeker, om vandaag over de eenheid van de kerk na te denken en te praten zoals deze zich aan ons ontvouwt, is geen makkelijke taak. Artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, dat de plicht verwoordt van iedere gelovige om zich af te scheiden van hen die niet aan de kerk behoren, geeft ook zijn vraagtekens. Moet ik mij van Petrus afscheiden omdat hij heel duidelijk te kennen gaf dat hij niet aan Jezus behoorde? Of mo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?