Profetie (8)

Het is heel merkwaardig dat gereformeerden zoveel moeite hebben met profetie, terwijl er in het verleden en vast en zeker ook vandaag profeten in hun midden zijn. Over de profeten van vandaag kan ik niet zoveel zeggen, maar over de profeten in het verleden wel.

Profeten profeteren, zoals we uit de Bijbel weten, in barre tijden. Iedere tijd heeft zijn eigen profeten. Maar als je in dezelfde tijd leeft als degene die profeteert, dan is het niet zo gemakkelijk de profetie te onderscheiden, zoals ds. Havinga beweert, want niet elke profetie begint met de woorden: ,,Zo spreekt de Here... Ik zal een paar voorbeelden noemen uit het verleden van profetieën die niet met deze aanhef beginnen, maar wel degelijk profetisch waren. H. Algra, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, profeteert in mei 1940: ,,Nu zal blijken wat een man waard is. Teleurstell …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?