Pleeggezin soms gevaar voor pleegkind

DEN HAAG - In psychiatrische klinieken worden enkele tientallen kinderen en volwassenen behandeld die door - één van - hun pleegouders zijn misbruikt. Dat blijkt uit een rondgang langs de klinieken. Sommigen van hen waren juist bij pleegouders ondergebracht omdat ze door hun ouders of andere familieleden waren misbruikt.

Volgens behandelaren schiet de controle op pleegouders tekort. Mensen met slechte bedoelingen kunnen vrij makkelijk pleegouder worden, constateert therapeut Paul Wolbink van GGZ Midden-Brabant. Pleegzorginstanties zijn volgens hem niet alert genoeg op seksueel misbruik. ,,Vage signalen die kunnen wijzen op aanranding of verkrachting van de pleegkinderen, worden niet of te laat onderzocht'', zegt hij. Bij de minste twijfel tegen een pleegouder zouden kinderen al uit het gezin moeten worden geplaatst, vindt Wolbink. Het gezin moet dan als pleegadres worden afgeschreven. Officiële cijfers …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?