Over literaire christenen staan meeste vragen nog open

In het Nederlands Dagblad van respectievelijk 23 en 25 juni reageren de heren Bunt en Kisteman op mijn 'Kritische vragen' in Liter. Beiden erkennen het belang van mijn onderwerp, maar spreken me op een aantal punten tegen. Ik ben blij met hun reactie, maar vind mijn belangrijkste vragen niet of onbevredigend beantwoord, en voel me meermaals misverstaan. Vandaar enkele opmerkingen:

1. Kisteman verwijt me impliciet dat ik op sommige punten onduidelijk ben, zonder dit verwijt te beargumenteren. Op mijn beurt vind ik zijn opmerking onduidelijk, en tevens niet fair. Maar wellicht had hij te kampen met hetzelfde probleem als ik: een krap bestek. De Liter-redactie bood mij 1000 woorden en daarmee weinig ruimte voor verhelderende toelichtingen en/of nuanceringen. Hiermee lever ik meteen een verklaring voor Kistemans observatie dat ik ,,mijn betoog niet toespits op concrete voorbeelden''. En tevens voor zijn klacht dat hij zich meermaals een of-of-keuze voelt opgedrongen. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?