Oranjehuis 2

George Harinck stelt in zijn artikel 'Oranje en de protestanten' (Nederlands Dagblad 3 januari) dat de protestanten af zouden moeten van de religieuze legitimering of waardering van het Oranjehuis. Nu zou naar mijn mening de religieuze richting van een vorstenhuis bij die legitimering of waardering geen rol moeten spelen.

Leefde ik in Jezus' dagen, dan zou ook de Romeinse keizer zowel mijn vorst als mijn naaste kunnen zijn. Veel meer zou het protestanten een doorn in het oog moeten zijn dat mensen, enkel vanwege afstamming, de rol en positie van monarch vervullen. Sinds Jezus wordt in de kerk afstamming als legitimering voor verworven posities indringend ter discussie gesteld, zoals Hij zo veel dingen op z'n kop leek te zetten. Elke gelovige is een kind van Abraham, en in Christus is elke slaaf vrij. Deze dimensie van het christelijk geloof heeft de eeuwen door onaanzienlijken opgericht en rijken doen kn …
Dit is 28% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?