Oproep tot reformatie (ingezonden artikelen 1-11)

Het eerste bewijs van verval in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), en zo van de argumentatie van leden van Reformanda om tot reformatie op te roepen, is het besluit van de synode van Zuidhorn over sabbat en zondag.

Dit noopt ons als deputaten 'Vierde gebod en zondag' tot reactie. Juist door de instelling van dit deputaatschap heeft de synode van Zuidhorn laten zien dat de gedachteontwikkeling inzake sabbat en zondag nog niet tot een einde gekomen is! De verontrusting en oproep tot reformatie veronderstelt dat dit onderwerp is afgehandeld. Maar de synode heeft juist ruimte geschapen (op verzoek van de kerken) voor nieuwe studie over de betekenis van het vierde gebod voor de kerk van vandaag, vanuit de Schrift. Daar kunnen de kerken toch alleen maar beter van worden? Het is onverantwoord dit proc …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?