Onderscheid tussen relaties belangrijk

Volgens de ChristenUnie is het huwelijk een verbintenis tussen één man en één vrouw. Henk Geertsema betoogt dat het ook met dat standpunt belangrijk is onderscheid te maken tussen relaties.

In het Nederlands Dagblad van 10 november herinnert dr. J. Douma de Christenunie terecht aan haar standpunt dat het huwelijk een verbintenis is tussen één man en één vrouw. Als een partij principieel dit standpunt inneemt in de politiek mag zij ook van haar publieke vertegenwoordigers vragen dat zij zich overeenkomstig deze overtuiging gedragen. Tot zover ben ik het geheel eens met dr. Douma. Het lijkt mij evenwel te kort door de bocht als hiermee de suggestie wordt gewekt dat er dus op het punt van homofiele relaties geen discussie of verschil van mening meer mogelijk is binnen de p …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?