NBV-besluit (3)

De artikelen van W. de Klerk enerzijds en ds. A.C. Uitslag anderzijds over het besluit van de christelijk-gereformeerde synode rond het al dan niet toelaten van de NBV in de erediensten (Nederlands Dagblad 27 november) toont wederom de grote verdeeldheid binnen deze zelfde kerken. Telkens weer met pijn in het hart moet ik dit constateren. 

Het is erg gemakkelijk om begrippen als betrouwbaarheid en leesbaarheid op één lijn te zetten, zoals De Klerk doet. Ook de genoemde vooroordelen rond broeders en zusters die volgens hem willen vasthouden aan de Statenvertaling, omdat deze een soort heiligheid uitstraalt die bij hun Godsbeleving past, doen pijn en getuigen van kortzichtigheid. Zelf ben ik opgegroeid met de Statenvertaling. Ik weet nog hoe begrippen als gerechtigheid, soevereine genade, verdoemelijk,  vrijmacht en andere werden uitgelegd en bestudeerd. Bij dit laatste wil ik de vinger leggen. De Bijbel moet vooral goed le …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?