Montfoort

In het Nederlands Dagblad van 24 maart wordt gemeld dat de hersteld-hervormde gemeente te Montfoort door de rechter in het ongelijk is gesteld. Dat is juist, maar de bewoordingen van dat artikel hadden volgens ons zorgvuldiger kunnen zijn. Ik probeer de feiten te noemen.

De bewering dat het overgrote deel van de hervormden zich aansloot bij de hersteld-hervormden dient meer de beeldvorming dan de waarheid. De kerkenraadsleden (met uitzondering van de predikant) namen het besluit over te gaan tot de Hersteld Hervormde Kerk. De gemeenteleden hebben zich nog niet uitgesproken. In Montfoort heeft namelijk nog geen ontvlechting van het ledenbestand plaats gevonden. Daarom weet op dit moment niemand hoe groot de beide gemeenten uiteindelijk zullen worden. Dat zal nog moeten blijken. Het is dan ook voorbarig om te stellen dat er ongeveer honderd hervormden …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?