Mens is in Christus weer beeld van God

Voor prof. A. van de Beek is het kennelijk belangrijker de mens als 'broze sterveling' te zien als als 'beeld van God'? Maar onderscheidt hij niet tussen schepping, zondeval en vernieuwing.

Is de mens beeld van God? Nadat Reina Wiskerke al had uitgelegd waarom prof. A. van de Beek dat ontkent (Nederlands Dagblad 9 februari) licht Van de Beek zelf zijn standpunt toe (ND 22 februari). Bij mij roept hij tegenspraak op. Om te beginnen vallen mij bij Van de Beeks exegese drie dingen op. 1. Hij vermeldt niet dat God, als Hij zich voorneemt om de mens te scheppen, in Gen. 1:26 een dubbele uitdrukking gebruikt: 'naar ons beeld, als onze gelijkenis'. Van de Beek gaat alleen op het eerste woord (tslm) in, niet op het tweede (demuth). In het groepje teksten in Genesis worden die t …
Dit is 7% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?