Man - vrouw - ambt (2)

De heer Verkerk brengt, bij het nadenken over vrouwen in het ambt (Nederlands Dagblad 30 december), mijns inziens twee nieuwe criteria te berde, namelijk 'de Verlichting' en het 'meewegen van de tijd'.

Ik kan het met hem eens zijn dat met name de Verlichting ons denken al eeuwenlang beïnvloedt. Dat de verschillende kerkelijke vergaderingen deze invalshoek tot nu toe buiten beschouwing hebben gelaten, heb ik nooit goed kunnen begrijpen, daar de impact van deze stroming ons hele leven doortrekt, zowel kerkelijk als maatschappelijk. Tegelijk is het logisch dat Verkerk het tweede criterium, 'meewegen van de tijd', te berde brengt. Hij leeft immers in deze tijd. Kennelijk vond Calvijn dit argument in de dagelijkse praktijk eveneens relevant. Zelfs kerkelijke vergaderingen hebben in het ver …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?