Magie (7)

Maarten Wisse, uw woorden zijn duidelijk en scherp. Uw afwegingen lijken me zorgvuldig en liefdevol.

Er is veel moed voor nodig om in het openbaar vragen te uiten over de mogelijkheid van een magisch element in aanbiddingsliederen. We zijn zo intens oprecht en massaal op zoek naar de ultieme godservaring dat het niet gepast lijkt deze te toetsen aan de Bijbel.

Durven we nog wel te kijken naar Elia op de berg, rustig en gehoorzaam biddend na de luidruchtige Baälpriesters (1 Kon. 18:36, 37)? Weten we nog hoe hard ze die regen toen nodig hadden? Durven we God te ontmoeten in stilte en gehoorzaamheid?

Marjan van Laar, Boskoop

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?