M/V en ambt

Bij de discussie over m/v en ambt op de GKV-synode werd mijn naam genoemd (Nederlands Dagblad 2 juni). Ik zou voorstander zijn van vrouwelijke diakenen. Mijn publicaties over diakonessen staan echter niet in het kader van de huidige discussie over mannen en vrouwen, maar in het kader van de ambtstaken binnen de gemeente.

Daarbij heb ik - vanuit Bijbel en geschiedenis - gepleit voor bezinning op de huidige gelijkstelling van de drie ambten van ouderling, predikant en diaken. Wanneer de functie van de helpers in de gemeente wordt losgemaakt van ambts-structuur, komt er ruimte voor enerzijds concentratie op leer en toezicht en anderzijds een breed spectrum van hulp in de gemeente. Bij die hulp kunnen mannen en vrouwen beiden een rol spelen, anders dan in de raad van de gemeenteoudsten.De huidige discussie is versmald tot de mogelijkheden voor mannen en vrouwen. In dat kader is het onjuist, mij te citeren als …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?