Literatuur leunt op God

De vier kritische vragen van Arie Maasland raken een aantal mijns inziens belangwekkende punten voor de literatuurbelichting op het Liter-podium. Ik stip bij alle vier zijn onderwerpen aan hoe literaire kritiek er wat mij betreft uitziet.

Daarbij ga ik ervan uit dat niet alleen literatuur maar ook kritiek altijd levensbeschouwelijk van aard is. De meeste literaire kritiek, waartoe ik naar Engelstalig gebruik ook de literatuurwetenschap reken, heeft een ongodsdienstige inslag. Het atheïsme is al decennialang de heersende levensbeschouwing. Liter is echter het christendom toegedaan.Wie de christelijke essayistiek leest, kan de indruk krijgen in een krachtenveld van twee polen beland te zijn: de christelijke pool de noordpool en de seculiere de zuidpool. Maar dat lijkt alleen maar zo, want levensbeschouwing is een en dezelfde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?