Leren van 1892

Wanneer wij de onjuistheden in het artikel van Willem Bouwman onder de kop 'Nieuwe vrijgemaakten' kunnen leren van 1892 (bijlage ZoZ 5 juni) recht zetten, dan kon zijn conclusie wel eens iets anders moeten zijn.

1. K. Schilder was niet de leidsman van een 'gefnuikte Vernieuwingsbeweging', maar van de Beweging der Jongeren die opriep in woord en geschrift tot terugkeer naar de aloude gereformeerde leer. Dit als tegenwicht tegen de dwaalleer van de veronderstelde wedergeboorte en de algemene genade van Abraham Kuyper. Het document van de Vrijmaking (11 september 1944) heet dan ook niet voor niets Acte van Vrijmaking of Wederkeer. 2. De term 'enige ware kerk' is een verbastering van de term 'ene ware kerk'. Het eerste duidt op exclusivisme en kerkisme. Het tweede betekent: de vergadering van alle …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?