Leren van 1892 (2)

Ik dank de heer Bouwman voor zijn naschrift (Nederlands Dagblad 8 juni). Een aantal dingen zijn mij duidelijker geworden. Graag wil ik nog het volgende kwijt.

1. Het woord vernieuwingsbeweging heeft een bepaalde lading, die ook negatief kan worden uitgelegd. Wanneer Bouwman het heeft over een vernieuwing en aanpassing van het Kuyperiaans neocalvinisme, dan begrijp ik wat hij bedoelt en kan ik die bedoeling ook wel onderschrijven, hoewel ik zelf liever van vervanging zou spreken. 2. Ook mij gaat het om de praktijk. Wie bijvoorbeeld de drie delen De Kerk van K. Schilder en K. Schilder Oecumenicus van dr J.J.C. Dee leest, zal zien dat wat bepaalde Schilderianen in de praktijk van zijn leer van de 'Ene Ware Kerk' gemaakt hebben, niet overeenst …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?