Kerken moeten nog aan euro wennen

Kleine Rik laat zijn collectebonnetje vallen. Met kromme tenen ziet z'n vader het wegfladderen over het gangpad. Een hulpvaardige diaken raapt het voor de kleuter op.

,,Dat dat jong nou net z'n bonnetje voor de collecte bij de uítgang moest verliezen'', denkt papa. ,,Die ambtsdrager zal nu wel denken dat we de collecte voor de kerkelijke kas afschepen met een bedragje van 45 cent.'' Wellicht een herkenbaar tafereeltje, behalve als het gaat om de waarde op de collectebonnen. Die is hierboven alvast uitgedrukt in euro-centen. Tot de officiële invoering van de euro in 2002, zullen ook kerkenraden en kerkgangers moeten wennen aan het denken in andere grootheden. Het Landelijk Dienstencentrum van de Samen-op-Wegkerken stelde een 'werkgroep Euro' samen, die d …
Dit is 8% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?