Kerk-zijn vraagt om aansprekende vormen

In de Jasperse-discussie ging het vooral over persoonlijk geloof en minder over het instituut waarin dat geloof wordt beleefd: de kerk. In onze maatschappij zijn leden en instituties als kerken, scholen en verenigingen uit elkaar gegroeid. De nadruk is meer komen te liggen op persoonlijke verantwoordelijkheid, op het individu dat rechtstreeks voor God staat. Dat vraagt om andere vormen in het kerkelijk leven dan nu veelal gebruikelijk zijn.

'Waar het me om ging, is dat ik me daarbij zo weinig geholpen voel door de gemeenschap om me heen.' Deze opmerking van Henk Jasperse in zijn tweede artikel trof mij (Nederlands Dagblad 18 mei). In de eerste plaats omdat ik haar herken uit mijn eigen leven en uit het leven van veel van mijn vrienden en kennissen. Ten tweede omdat ik haar herken als onderdeel van een breder cultureel patroon dat zich op tal van terreinen in de samenleving manifesteert. Veel mensen zijn traditionele (in de zin van: al langer bestaande) instituties ontgroeid, ze emanciperen zich uit de instituties. Paradoxaal …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?