Kerk en Israël

Uit de krant van 16 september vernemen we, bij monde van collega Veldhuis, dat Palestijnse theologen tijdens een conferentie van de Wereldraad van Kerken verbijsterd waren over de Israëlnota van de PKN. Veldhuis had ter synode al gezegd dat we 'met deze nota de Palestijnen niet onder ogen konden komen'.

Volgens de kerkorde van de PKN is de kerk 'onopgeefbaar met Israël verbonden'. Tijdens haar vergadering over de nota 'Het Israëlisch-Palestijns Conflict' sprak de synode - tegen het dringende advies van het moderamen in - in meerderheid ook hun verbondenheid met het Palestijnse volk uit. Erg meelevend, maar in dit verband niet ter zake, omdat hiermee geen helder zicht meer is op de unieke positie van Israël. In zekere zin is de kerk ook verbonden met de hele wereld, maar daarover ging het hier niet. De God die wij belijden, is de God van Israël, en Jezus is de Messias van Israël. Gods t …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?